Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Islam, Kreativiti & Inovasi

by Azrina Sobian

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Tumpuan perbincangan di dalam buku ini ialah Kreativiti dan Inovasi (K&I) dalam pandangan hidup Islam. Dibuktikan bahawa Islan tidak menolak keupayaan K&I manusia malah mengiktiraf serta menggalakkannya. Malah agama Islam ialah agama yang mesra K&I. Selain itu, buku ini turut memuatkan perbincangan tentang K&I dalam pelbagai pendekatan, pandangan ilmuwan Islami terhadap K&I, K&I di alam Melayu, usaha-usaha pemupukan K&I serta aplikasi K&I dalam dunia semasa. Paparan dalam buku ini diharap dapat membantu pembaca lebih memahami K&I serta dapat membudayakannya dalam kehidupan seharian.

Please login to borrow the book.