Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
KORPUS UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA: SEMAKAN DAN CABARAN

by Siti Shamsiah Md Supi

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Law

Korpus Undang-undang Islam seperti mana yang diamalkan dalam sistem perundangan di Malaysia, telah melalui perjalanan yang panjang dan secara dasarnya telah lebih dua dekad ianya digunakan. Dengan pelbagai perubahan yang berlaku, timbul keperluan untuk melihat, menyemak dan menilai semula undang-undang berkenaan seperti Undang-undang Keterangan Islam, Undang-undang Jenayah Islam, Undang-undang Pentadbiran Agama Islam dan Undang-undang Keluarga Islam, sama ada ia masih praktikal dan boleh terus diguna pakai atau memerlukan penambahbaikan. Buku ini mengupas isu-isu berkenaan.

Please login to borrow the book.