Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Daging Kultur: Konsep, Sejarah dan Hukum Islam

by Mohamad Naqib bin Hamdan & Mohd Anuar bin Ramli

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Buku ini menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan, iaitu penghasilan daging bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam makmal. Daging yang terhasil dinamakan Daging Kultur. Melalui buku ini, para pembaca dapat mengetahui beberapa perkara penting perihal daging kultur seperti sejarah penghasilan daging ini, faktor yang mendorong para saintis merekanya, selain beberapa teknik penghasilannya. Maklumat utama dalam buku ini adalah perihal status halal daging kultur. Buku ini sesuai untuk segenap lapisan masyarakat bermula dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan sehingga kepada pemain industri pemakanan sendiri yang memang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini.

Please login to borrow the book.