Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Islam & Pemuliharaan Biodiversiti

by Rosmidzatul Azila Mat Yamin

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Buku ini memberi pendedahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubungkait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini yang diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara dengan sebaik mungkin. Antara intipati perbincangan buku ini merangkumi perkara-perkara berikut: i) Kepentingan biodiversiti; ii) Ancaman dan kesan kepupusan biodiversiti; iii) Konsep pemuliharaan menurut Islam; dan iv) Usaha dan strategi pemuliharaan biodiversiti.

Please login to borrow the book.