Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Asas Falsafah dan Pemikiran Melayu

by Abdullah A.B Husin

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Novel

Pada asasnya karya ini mengupas aspek konsep asas falsafah dan logika serta memperlihatkan penerapan falsafah dan logika dalam beberapa ranah kehidupan dalam tamadun Melayu.

Please login to borrow the book.