Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Kes-kes Faraid Khas : Huraian dan Penyelesaian

by Zahari Mahad Musa & Jasni Sulong

Publisher - Penerbit USIM

Category - Islam

Sepanjang sejarah awal perundangan Islam, terdapat pelbagai kes faraid yang terkenal dengan nama atau gelaran yang tersendiri. Realitinya, kepelbagaian kes dalam faraid menunjukkan kepentingan pemahaman nas dan maslahah situasi semasa dalam proses berijtihad. Hal ini kerana, hampir sebahagian hukum faraid dijelaskan melalui nas primer iaitu al-Quran dan sunnah terutama menerusi ayat-ayat pusaka (ayat al-mawarith). Buku ini bertujuan mengumpulkan setiap kes faraid khas yang pernah diselesaikan dalam sejarah awal perundangan Islam. Fokus huraian dan penyelesaian setiap kes faraid khas adalah dokumentasi dalam bentuk direktori istilah yang mengikut susunan abjad rumi. Setiap kes-kes faraid khas yang direkodkan akan disertakan dengan penjelasan situasi kes, penyelesaian dan jadualnya. Dengan penulisan ini, diharapkan dapat memudahkan capaian dan pencarian kepada penyelesaian kes-kes faraid khas secara khusus dan memahami ilmu faraid secara amnya.

Please login to borrow the book.