Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Ada Apa Dengan Mahdi

by Sheikh Amin bin Salih Haran al-Hada`

Publisher - BAHRUDDIN BIN MUHAMMAD

Category - Islam

Tidak dapat dinafikan, bahawa kita sekarang sudah berada di akhir zaman; zaman yang dikaitkan dengan kemunculan seorang lelaki yang akan menjadi penyelamat dan pemimpin bagi umat manusia, yang dikenali sebagai Imam Mahdi. Kepercayaan terhadap beliau sering dikaitkan dengan golongan Syiah. Namun begitu: – Adakah ia khusus kepada mereka sahaja? – Bagaimana dengan kedudukan beliau dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jama’ah? – Bagaimana pula dengan hadith-hadith yang telah diriwayatkan mengenai beliau, pada pandangan ASWJ? – Apakah kelebihan-kelebihan yang dikurniakan kepada beliau, berdasarkan al-Quran dan Hadith, menurut pandangan ASWJ? Sebagai umat akhir zaman, persoalan-persoalan tersebut amatlah patut diberikan perhatian, dalam meneruskan kehidupan, sebelum Hari Pembalasan. Buku “Ada Apa Dengan Mahdi” akan membantu anda dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, di samping beberapa faedah yang lain.

Please login to borrow the book.