Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Pendidikan Melayu Era Kolonial British

by Khairi Ariffin

Publisher - Penerbit UTHM

Category - History

Buku ini mengutarakan isu-isu yang berkaitan dengan sejarah perkembangan pendidikan sekolah Melayu negeri-negeri di Tanah Melayu pada zaman kolonial British. Dalam buku ini gambaran tentang sejarah dan perkembangan pendidikan di negeri-negeri Melayu yang memberi tumpuan terhadap pendidikan orang Melayu pada zaman kolonial. Terdapat juga perkembangan pendidikan di negeri-negeri Melayu yang mengaitkan dengan sejarah dan perkembangan pendidikan sekolah Cina, Pendidikan sekolah Tamil, dan pendidikan Sekolah Inggeris yang disentuh dan dibahaskan secara ringkas tetapi dapat memberi pemahaman dan pengetahuan yang amat bermakna kepada pembaca.

Please login to borrow the book.