Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Penyakit Berjangkit daripada Perspektif Islam & Koleksi Cerpen

by Hana Maizuliana Solehan & Nurul Azmawati Mohamed

Publisher - Penerbit USIM

Category - Lifestyle

Buku ini adalah hasil gabungan idea pakar-pakar perubatan dan agama daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Garapan santai tetapi sarat dengan pelbagai mesej berguna dari segi perubatan dan Islam. Topik-topik yang dikupas berkisar tentang penyakit berjangkit seperti batuk kering, influenza dan denggi. Setiap topik dimulakan dengan cerpen bagi memudahkan pembaca untuk lebih menghayati dan memahami tentang penyakit terbabit. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dan sesesuai untuk segenap lapisan masyarakat. Manfaatkan ilmu yang diperolehi daripada buku ini dan sampaikanlah kepada semua.

Please login to borrow the book.