Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
115 Karangan Contoh Dinamik

by Sulaiman Zakaria

Publisher - Prestasi Publication Enterprise

Category - General Academics

115 Karangan Contoh Bahasa Malaysia Dinamik untuk sekolah rendah terdiri daripada 115 contoh karangan yang berbeza. Buku ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu ‘Bahagian A: Karangan Bergambar’, ‘Bahagian B: Menulis Karangan’ dan ‘Bahagian C: Nilai-nilai Murni. Buku ini mengandungi tajuk karangan yang menarik dan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Buku ini juga mengandungi kosa kata untuk perkataan yang sukar serta Ilustrasi yang menarik sesuai untuk Tahap 2 sekolah rendah

Please login to borrow the book.