Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
BM PT3 Koleksi Karangan Panas

by Sulaiman Zakaria

Publisher - Prestasi Publication Enterprise

Category - General Academics

Buku ini ditulis berdasarkan panduan baru dua bentuk karangan yang diperkenalkan oleh Kementerian iaitu: i) Karangan Responds Terhad atau (Karangan Pendek) & ii) Karangan Responds Terbuka atau (Karangan Panjang). Walau apa pun bentuk karangan, kemahiran yang penting dalam menghasil karangan adalah menguasai maklumat tentang sesuatu perkara. Ini bererti para pelajar tahu apa yang hendak ditulis atau disampaikan. Selain itu, maklumat ini hendaklah diolah dengan sempurna. Buku ini akan membiasakan pelajar-pelajar dengan bentuk karangan yang bermaklumat, kreatif dan bersifat KBAT. Buku ini akan menolong pelajar PT3 memahirkan diri dengan maklumat semasa. Sehubungan ini karangan-karangan contoh yang disediakan boleh digunakan sebagai inspirasi untuk menghasilkan karangan yang lebih bermutu dan efektif.

Please login to borrow the book.