Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Islam, Kesihatan Mental dan Neuropsikiatri

by Mohd Zaidi bin Ismail,Norkumala binti Awang

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Karya ini meneroka kaitan antara Islam, kesihatan mental dan neuropsikiatri dengan menggarap lima tema penting iaitu: pertama, makna jiwa dan minda serta kaitan kedua-duanya dengan hakikat diri insan; kedua, permasalahan kesihatan mental yang menjadi cabaran dalam fraterniti perubatan dan masyarakat hari ini; ketiga, kefungsian otak yang mempengaruhi tindakan seseorang dan gangguan ke atasnya; keempat, perkembangan psikologi Islam dan pendekatan sarjana Muslim terdahulu yang mirip psikiatri moden dalam menangani masalah kesihatan mental; dan kelima, penyakit waswas dan kecelaruan obsesif kompulsif (OCD) serta perawatannya menurut beberapa ilmuwan Islam.

Please login to borrow the book.