Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7




SINGAPURA DAN MALAYSIA 1963-1965 PERKONGSIAN TIDAK SERASI

by Rosli bin Mohd. Yusoff

Publisher - Universiti Malaysia Kelantan Press

Category - Politics

Buku ini memaparkan gambaran sebenar bagaimana perkongsiaan antara dua tetangga terdekat yang mempunyai persamaan sejarah, budaya, keturunan dan geografi ini tidak serasi dan bertahan lama. Buku ini amat signifikan dan penting dalam konteks menilai semula punca yang mencetuskan pergolakan sepanjang Singapura berada dalam Malaysia. Kajian ini melihat dari perspektif yang menyeluruh dan objektif terhadap satu episod penting dalam sejarah negara agar generasi akan datang dapat menilai sejarah negara mereka secara adil dan tepat.

Please login to borrow the book.