Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Pengenalan Ilmu Kontent Pedagogi dalam Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan Edisi Ketiga

by Julismah Jani

Publisher - Penerbit UPSI

Category - General Academics

Konsep ilmu konten pedagogi dalam pendidikan jasmani dan sains sukan melibatkan tata cara menyampaikan ilmu dalam satu unit konten yang spesifik dengan menggabungjalinkan stail-stail pengajaran berdasarkan keupayaan dan kebolehan pelajar. Sehubungan itu, kandungan buku ini diperkukuhkan dengan huraian serta contoh aktiviti-aktiviti pelajaran yang menggabungjalinkan ilmu konten dengan ilmu pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani dan sains sukan. Sesuai dengan perkembangan Pendidikan Jasmani, edisi ini dikemaskinikan dengan maklumat berkaitan stail-stail mengajar dalam Pendidikan Jasmani, Teaching Games for Understanding, teori dan kajian berkaitan ilmu konten pedagogi, kurikulum pendidikan, persediaan rancangan pelajaran dan penilaian yang mengandungi aspek pentaksiran dan skoran rubrik. Maklumat ini memperjelaskan konsep persediaan merancang pengajaran dan pembelajaran yang perlu dikaitkan dengan teori, kajian lampau dan pelbagai stail mengajar serta pentaksiran.

Please login to borrow the book.