Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Belajar Bahasa Arab Untuk Ibadah

by Prof. Madya Dr. Hj. Mohammad Bin Seman, Dr. Mohd Puhzi Bin Usop

Publisher - TELAGA BIRU SDN BHD

Category - Islam

Mendalami makna-makna kalimat Bahasa Arab dengan tepat. Disusuli kosa kata yang penting. Latihan melalui ayat-ayat Al-Quran bagi memudahkan kelancaran berinteraksi dengan kalamullah. Penerangan yang ringkas serta kaedah yang mantap bagi setiap tajuk.

Please login to borrow the book.