Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Fiqh dan Arahan Perubatan Awal

by Shaikh Mohd Saifuddeen bin Shaikh Mohd Salleh, Mohammad Mustaqim bin Malek, Wan Roslili binti Ab.Majid

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Dalam konteks Malaysia, Arahan Perubatan Awal atau Advance Medical Directive secara relatifnya masih baharu. Arahan Perubatan Awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang keupayaan kognitif untuk membuat keputusan. Arahan ini merangkumi bentuk penjagaan yang diingini atau pelantikan wakil untuk membuat keputusan bagi pihak pesakit. Buku Fiqh dan Arahan Perubatan Awal ini memperhalusi tiga isu utama iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit semasa membuat arahan, dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Makalah-makalah yang dimuatkan mengupas ketiga-tiga isu tersebut dari perspektif fiqh dalam membahaskan kebolehlaksanaan Arahan Perubatan Awal.

Please login to borrow the book.