Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Nasihat Untuk Setiap Wanita Yang Beriman

by Dr Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti

Publisher - Nizamiyyah Publications and Distributors

Category - Religion

Wanita beriman dan solehah sebagimana menurut asy-Syahid Dr Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti ialah wanita yang meyakini akan kewujudan Tuhan yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya pada Zat dan Sifat, wanita yang menyakini bahawa hanya Allah yang berkuasa untuk memberi manfaat dan memberi mudarat.

Di dalam karya beliau ini yang ditujukan khas buat para wanita yang beriman kepada Allah SWT, asy-Syahid Dr Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti cuba memberikan mutiara nasihat dan panduan yang begitu berharga dan bernilai kepada para wanita yang beriman dalam menjalani kehidupan mereka sebagai seorang wanita yang beriman dan solehah berdasarkan panduan Rabbani mengikut acuan Islam yang sebenar.

Please login to borrow the book.