Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
SAHAM UNTUK ORANG KAYA JE KE?

by Faqih Firas

Publisher - Muhammad Iman bin Nazri

Category - Finance & Investments

Buku ini tidak tebal dengan muka surat tetapi tebal dengan ilmu!

 

Buku ini merupakan panduan komprehensif mengenai pelaburan dalam saham untuk anda yang ingin mempelajari bagaimana melabur dalam saham dan memaksimumkan potensi keuntungan anda. Buku ini terdiri dari pelbagai bab yang membahas definisi dan penjelasan mengenai saham, cara kerja pasaran saham, jenis-jenis saham yang terdapat, manfaat melabur dalam saham, risiko dan ganjaran yang terkait dengan melabur dalam saham, strategi untuk membina portfolio saham yang pelbagai dan menguruskan risiko, keperluan untuk melabur dalam jangka masa panjang, mengatasi rasa takut dan ketidakpastian dalam melabur, menavigasi ketidakstabilan pasaran dan kejatuhan ekonomi, mengurus emosi dan mengelakkan kesilapan pelaburan biasa, manfaat mencari nasihat profesional dalam pelaburan saham, memilih penasihat atau perkhidmatan pelaburan yang betul dan memahami kos yang berkaitan, menjelaskan fungsi dan peranan broker saham, ketersediaan pilihan pelaburan yang murah dan tanpa kos, strategi untuk melabur dalam saham dengan duit yang terhad, keperluan untuk memulakan awal dan komited dalam melabur, serta menjelaskan aksesibiliti pelaburan dalam saham bagi semua orang.

 

Buku ini juga memberikan tips dan strategi untuk membantu anda mengatasi rasa takut dan ketidakpastian dalam melabur, serta mengelakkan kesilapan pelaburan yang umum. Selain itu, buku ini juga menyoroti manfaat mencari nasihat profesional dalam melabur dalam saham dan memilih penasihat atau perkhidmatan pelaburan yang betul.

 

Dengan penekanan pada pendekatan disiplin dan jangka panjang, buku ini memaparkan potensi untuk kejayaan kewangan jangka panjang bagi anda yang ingin melabur dalam saham dengan cara yang bijak dan bertanggungjawab.

Please login to borrow the book.