Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Islam dan Kesihatan Mental

by Khairul Azhar bin Idris

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - General Novel

Buku ini membicarakan pelbagai isu berkaitan kesihatan mental yang merangkumi segenap lapisan masyarakat Malaysia. Buku ini mengandungi lima bahagian utama : (1) literasi kesihatan mental dalam Islam ; (2) autisme dan kesihatan mental kanak-kanak; (3) kesejahteraan mental menurut psikoterapi Islam ; (4) perencanaan kehidupan sihat dan sejahtera ; dan (5) pandemik COVID-19 dan minda yang sihat.

Please login to borrow the book.