Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Anak Ayam Anak Itik

by Ishak Hamzah

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - Children

Anak Ayam Anak Itik menghimpunkan 52 cerita daripada cabang sastera tradisional. Antara cerita yang dipilih adalah daripada cerita rakyat, cerita binatang dan cerita jenaka. Semua cerita ini mempunyai pelbagai lata Semua cerita ini mempunyai pelbagai latar negara dan budaya sama ada dari Malaysia atau negara-negara lain. Garapan ceritanya yang berbentuk nasiaht dan pengajaran diharap dapat menambahkan pengalaman hidup kepada pembaca dalam membina jati diri dan membentuk perkembangan sahsiah yang positif.

Please login to borrow the book.