Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Ayam Berkokok

by Nawawee Mohammad

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - Children

Puisi ini ditulis untuk kanak-kanak yang berusia antara 7-9 tahun tentang kekeluargaan, akal budi, tanah air, dan unsur alam yang mengajak kanak-kanak menghayati dan mengagumi kejadian Tuhan. Penulis menggunakan pendekatan mendidik sambil berhibur. Puisi yang ditampilkan boleh dilagukan supaya dapat dinikmati oleh kanak-kanak tanpa rasa jemu. Pemilihan kata yang sesuai, mudah dan berirama akan menarik minat pembaca supaya dapat merasai pengalaman yang menggembirakan dan menyeronokkan. Bahan bacaan seperti ini dapat menanam minat dan apresiasi kanak-kanak terhadap sastera di samping memperkaya penguasaan bahasa.

Please login to borrow the book.