Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Ajaran Sesat Di Malaysia : Faktor Penyebaran Dan Jalan Penyelesaian

by Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Hadirnya karya ini sebagai menjawab segala persoalan yang berkaitan ajaran sesat. Ia sesuai dibaca oleh semua golongan bagi menambahkan ilmu berkaitan ajaran sesat di samping bertindak sebagai neraca piawaian yang membezakan antara ajaran yang benar dan ajaran yang sesat.

Please login to borrow the book.