Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Glosari Dialek Pahang

by DBP

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Ia diterbitkan sebagai usaha mengumpulkan dan mendokumentasikan kosa kata dialek yang terdapat di Semenanjung Malaysia supaya dapat dijadikan rujukan oleh pengguna bahasa Melayu, khususnya pengkaji bahasa dan budaya Melayu, pelajar dan pendidik.

Please login to borrow the book.