Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Apa Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Endometriosis

by Nik Hazlina Nik Hussain, Nur Emilda Abdul Mutahar, Nur Farihan Othman

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Buku ini merungkaikan segala masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Antaranya termasuklah jenis, sebab dan gejala endometriosis, kaedah pemeriksaan yang dijalankan untuk menentukan diagnosis, hubung kait antara endometriosis, infertiliti dan kehamilan serta rawatannya.

Please login to borrow the book.