Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Lemak Ajaib

by Saindim Sadah

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Novel

Cerita-cerita rakyat ini cuba menyampaikan mesej positif kepada pembaca, khususnya peringkat rendah dalam membina jati diri di samping mengenal akal budi sesuatu kaum.Cerita-cerita rakyat ini cuba menyampaikan mesej positif kepada pembaca, khususnya peringkat rendah dalam membina jati diri di samping mengenal akal budi sesuatu kaum.Cerita-cerita rakyat ini cuba menyampaikan mesej positif kepada pembaca, khususnya peringkat rendah dalam membina jati diri di samping mengenal akal budi sesuatu kaum.

Please login to borrow the book.