Category : Family & Health

of 1 pages

Amalan 24 Jam Wanita Haid

by Fahrur Muis

Haid adalah fitrah kejadian wanita dan ketentuan Allah ke atas setiap wanita. Ketika kaum wanita didatangi haid, mereka sering mengalami penurunan iman. Mereka dilarang mengerjakan solat, berpuasa dan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Aplikasi Teori Perkembangan Kerjaya

by Sapora Sipon

Buku ini membincangkan teori-teori yang terdapat dalam perkembangan kerjaya seperti Toeri Tret dan Faktor, Teori Personaliti dan Persekitaran Holland, Teori Super serta Teori Ginzberg. Berdasarkan teo ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kaunseling Tingkah Laku Seks Songsang LGBT

by Roslee Ahmad, Ismail Tambi, Mohamad Isa Amat, Salleh Amat & Muhamad Khairi Mahyuddin

Buku ini ditulis berdasarkan data-data empirikal mengikut perspektif Asia yang bertentangan dengan penemuan penyelidikan saintifik Barat. Penelitian sumber lepas mendapati peristiwa Stonewall di New Y ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages