Category : Business & Management

of 1 pages

Kepimpinan Pendidikan Tinggi di Malaysia : Perspektif Pentadbir Universiti

by Razali Othman, Khasiah Zakaria, Azlin Abd Jamil & Hafizah Marzuki

Buku ini diterbitkan sebagai usaha pentadbir universiti untuk mengulas dan menterjemahkan isu kepimpinan dalam kalangan pentadbir universiti awam. Kemampuan pentadbir dalam melaksanakan tugasan rutin ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages