Category : Law

of 1 pages

KORPUS UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA: SEMAKAN DAN CABARAN

by Siti Shamsiah Md Supi

Korpus Undang-undang Islam seperti mana yang diamalkan dalam sistem perundangan di Malaysia, telah melalui perjalanan yang panjang dan secara dasarnya telah lebih dua dekad ianya digunakan. Dengan pel ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages