Category : Engineering & IT

of 1 pages

Outcome-Based Education for Engineering Programme: A Case Study of USIM

by Marinah Othman, Khairi Abdulrahim, M Norazizi Sayuti & Ahmad Faizal Mohd Zain

This book documents the Outcome-Based Education implementation of the electronic Engineering Programme at Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). It explains in details what has been done by the Progr ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pemudahcara Pembelajaran Abad 21 menerusi Aplikasi atas talian

by Suhaizal Hashim, Mohd Erfy Ismail, Alias Masek

Buku ini terhasil sejajar dengan kehendak pendidikan abad 21, atas kesedaran bahawa masih ramai lagi golongan pendidik di luar sana yang kurang pasti mengenai kesediaan perisian-perisian atas talian y ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages