Category : Islam

of 9 pages

Memahami Sumber Utama Perundangan Islam

by Irwan bin Mohd Subri

Buku ini membincangkan berkenaan empat sumber rujukan utama perundangan Islam iaitu; al-Quran, Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Empat sumber rujukan ini perlu diketahui dan difahami sama ada oleh para mujt ...

Read More

Please login to borrow the book.


Model Baru Ekonomi Tinjauan Dari Perspektif Islam

by Mohamad Azhar Hashim & Nor Hartini Saari

Menerajui ekonomi dalam suasana semasa memerlukan kepada pendekatan yang sesuai dan relevandengan hakikat masa kini. Ekonomi negara untuk maju perlu mencapai status ekonomi yang berpendapatan tinggi. ...

Read More

Please login to borrow the book.


Nabi Adam a.s. Manusia Pertama

by Sulaiman Zakaria

Siri Koleksi 25 Nabi menghimpunkan kisah para nabi sebagai bahan bacaan kanak.kanak. Kisah-kisah yang dipaparkan dapat memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Perjuangan para nabi yang menghadapi pelba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Nabi Daud a.s. Mengalahkan Raja Thalut

by Sulaiman Zakaria

Siri Koleksi 25 Nabi menghimpunkan kisah para nabi sebagai bahan bacaan kanak-kanak. Kisah-kisah yang dipaparkan dapat memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Perjuangan para nabi yang menghadapi pelba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Nabi Hud a.s. dengan Kaum 'AD

by Sulaiman Zakaria

Siri Koleksi 25 Nabi menghimpunkan kisah para nabi sebagai bahan bacaan kanak-kanak. Kisah-kisah yang dipaparkan dapat memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Perjuangan para nabi yang menghadapi pelba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Nabi Idris a.s. Tinggal di Syurga

by Sulaiman Zakaria

Siri Koleksi 25 Nabi menghimpunkan kisah para nabi sebagai bahan bacaan kanak-kanak. Kisah-kisah yang dipaparkan dapat memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Perjuangan para nabi yang menghadapi pelba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Nabi Ilyas a.s. dengan Penduduk Ba'labak

by Sulaiman Zakaria

Siri Koleksi 25 Nabi menghimpunkan kisah para nabi sebagai bahan bacaan kanak-kanak. Kisah-kisah yang dipaparkan dapat memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Perjuangan para nabi yang menghadapi pelba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Nabi Ilyasa' a.s. Membantu Nabi Ilyas a.s.

by Sulaiman Zakaria

Siri Koleksi 25 Nabi menghimpunkan kisah para nabi sebagai bahan bacaan kanak-kanak. Kisah-kisah yang dipaparkan dapat memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Perjuangan para nabi yang menghadapi pelba ...

Read More

Please login to borrow the book.