Category : Islam

of 9 pages

Jasa Anai-anai

by Zuraini Bt. Zakaria

SIRI SAYANGI RASULULLAH SAW ini mengisahkan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Setiap cerita diolah dengan gaya bahasa yang mudah serta dihiasi ilustrasi berwarna yang menarik. Kanak-kanak akan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia Perspektif Islam

by Che Wan Jasimah bt Wan Mohamed Radzi

Makanan merupakan satu keperluan asas untuk manusia bagi kelangsungan kehidupan.Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di ...

Read More

Please login to borrow the book.


Khurafat, Tahyul & Mistik di Alam Melayu

by Zahiruddin Zabidi

Persoalan yang paling besar dalam kehidupan seorang manusia yang berfikir adalah tentang siapakah Tuhan mereka dan apakah hakikat Tuhan itu sendiri? Selain itu, soalan seperti, “Dari mana kita wujud ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kisah Hikayat Bangsa Jin Muslim Vol. 1

by Muhammad Xenohikari

Bangsa Jin adalah makhluk halus ciptaan Allah SWT seperti kita. Mereka diciptakan dari nyala api dan hidup berpasangan serta beranak pinak seperti manusia. Mereka juga bekerja dan hidup bermasyarakat. ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kisah Kehidupan Nabi Muhammad SAW Utusan Tuhan Yang Terakhir

by Muham Sakura Dragon

Nabi Muḥammad SAW (selengkapnya Muḥammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim (lahir di Mekkah, 20 April 570 – meninggal di Madinah, 8 Juni 632 pada umur 62 tahun) adalah seorang nabi dan ...

Read More

Please login to borrow the book.


KORPUS UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA: SEMAKAN DAN CABARAN

by Siti Shamsiah Md Supi

Korpus Undang-undang Islam seperti mana yang diamalkan dalam sistem perundangan di Malaysia, telah melalui perjalanan yang panjang dan secara dasarnya telah lebih dua dekad ianya digunakan. Dengan pel ...

Read More

Please login to borrow the book.


Masyarakat Islam dan Institusi Fatwa di Malaysia

by Irwan Mohd Subri, Syadiyah Abdul Shukor & Nur Fatin Halil

Institusi fatwa di Malaysia terbahagi kepada dua iaitu di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri. Di peringkat persekutuan ia dikenali sebagai Jawatankuasa Muzak ...

Read More

Please login to borrow the book.


Masyarakat Menua Realiti dan Cabaran

by Nur Syahidah binti Abdul Jalil & Muhammad Hisyam bin Mohamad

Karya ini membincangkan realiti perubahan demografi masyarakat dunia termasuklah Malaysia disebabkan jangka hayat yang lebih panjang. Bab pertama dan kedua menyorot secara umum tentang penuaan dalam a ...

Read More

Please login to borrow the book.